Miljöaffischer, ett sätt att delta i miljödebatten.


OBJEKTET MELON SER UT SOM EN MÅLNING.

I utställningen "CIRCLES" år 2010 på Jäger & Jansson Galleri visade jag förutom konkreta cirklar även "cirklar" med vidgad innebörd, där tankar kring kretsloppet och det ekologiska sambandet sättes i fokus.

En av "miljöaffischerna", objektet MELON ser ut som en målning, men är i själva verket en relief.
Det har genom åren roat mig att arbeta med "optisk förvillelse", mestadels i geometriska, konkret-abstrakta verk. Det var en gemensam nämnare för mig och min mentor Oscar Reutersvärd.

I objektet MELON tillämpar jag kunskaperna på ett för mig nytt sätt. Relief och målning blir till en samverkande enhet .VYKORT från Michael Palmgren
Hej!
Över 71% av jordens yta är hav. 3 % av vatten är sötvatten och kan användas till dricksvatten.
Vi gör av med stora mängder vatten i Sverige, 180 liter per person och dag.
I Afrika måste kanske 29 liter vatten räcka för en familj en vecka.
Vattentillgången är inte jämlikt fördelat.
FN vill att alla människor skall ha tillgång till minst 35-45 liter rent vatten per person och dag.

I framtiden kommer vatten att vara en källa till krig. Havet är liksom solen klimatets motor. De översta 3 meter av världens hav innehåller lika mycket energi som hela vår atmosfär. Havet förvarar och transporterar inte bara värme utan också koldioxid. Koldioxid som vi människor släpper ut från förbränning och skogsskövling ökar växthuseffekten. Havet har absorberat mer än hälften av all den koldioxid, som vi släppt ut det senaste decenniet. Vi måste minska på belastningen och vara mer miljösmarta.
Hälsningar Micke

SEA-U Vattenverkstad
Michael Palmgren, VD/Upplevelsepedagog
Contact | michael@sea-u.se Homesite | www.sea-u.se